RIKEN TECHNOS的電線電纜“海外PVC混合顆粒製造(基地)”事業,以亞洲為中心,在5個國家開展工作。根據各國的政治經濟形勢和日資客戶進軍動向、產品用途等各基地雖有差距,但總體出貨量乃堅挺增長。雖然主要客戶是日資企業,今後要撲捉當地非日資企業和從海外進軍進來的非日資企業的需求,如何逐漸地增加訂單可能是今後發展的關鍵。

20150430-400_____________________________________________________________.jpg